Ra mắt CTV Tập tin và Trang web GĐPT BinhThuan

Created on Monday, 23 July 2012 05:29

 

LỰC LƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN

 

TẬP TIN TU HỌC VÀ TRANG WEB GĐPT BÌNH THUẬN

 

( ĐỢT 1)

 

 

 


 

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cũng như thông tin hoạt động của GĐPT trong toàn tỉnh Bình Thuận,vào đầu tháng 7/2012, BHD Phân ban GĐPT Bình Thuận đã cấp thẻ Cộng Tác Viên cho các Anh Chị Huynh trưởng hiện đang sinh hoạt tại Ban Điều Hành GĐPT địa phương và đơn vị GĐPT  trực thuộc.

 

 

 

 

1-      HTr.  Thiện Tín TRẦN ĐÌNH THÀNH (BĐH GĐPT- Huyện Tánh Linh)

 

2-      HTr. Trí Lâm DƯƠNG ĐỨC VINH ( BĐH GĐPT Thị xã LaGi)

 

3-      HTr.Chúc Quả NGUYỄN THÀNH CÔNG ( GĐPT Pháp Hội- Tx. LaGi)

 

4-      HTr. Đồng Tuệ HỒ HỮU TRÍ ( BHD Phân Ban GĐPT Bình Thuận)

 

5-      HTr.Tâm Ý HUỲNH VĂN ĐẮC (GĐPT Thiện Tâm- Huyện Tuy Phong)

 

6-      HTr. Quãng Thạnh NGUYỄN THẾ VINH (GĐPT Long Quang – Huyện Tuy Phong)

 

7-      HTr. Đồng Khiêm TRƯƠNG THỊ THÙY TRUNG ( GĐPT Thiện Hòa –Huyện Hàm Thuận Bắc)

 

 

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Bình Thuận xin giới thiệu đến các Ban Điều Hành GĐPT , Phân ban GĐPT , đơn vị GĐPT trực thuộc trong toàn Tỉnh tạo điều kiện cho các Cộng Tác Viên có trong danh sách nêu trên được phép nắm bắt thông tin liên quan đến hoạt động của tổ chức GĐPT  tại địa phương.

 


BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. PHAN THIẾT TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2014

IMAGE
Ngày 12/01/2015, tại chùa Linh Thắng (02 Triệu Quang Phục, TP. Phan Thiết), Ban Trị Sự GHPGV TP. Phan Thiết tổ chức hội...

PHIÊN HỌP THÁNG 12 CỦA BAN THƯỜNG TRỰC PHÂN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT TỈNH

IMAGE
Tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, sáng 09/12/2014, Ban Thường trực BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 12/2014....

GĐPT THIỆN HƯƠNG – MỘT ĐƠN VỊ MỚI CỦA HUYỆN TUY PHONG

IMAGE
GĐPT THIỆN HƯƠNG – MỘT ĐƠN VỊ MỚI CỦA HUYỆN TUY PHONG Ngày 07/12/2014 (16/10 ÂL), tại chùa Bửu Thắng TT Liên Hương...

BĐH GĐPT Huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2014

IMAGE
BAN ĐIỀU HÀNH GĐPT HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2014 Sáng 07/12/2014 (16- 10 ÂL),...

Chùa Linh Thắng khai khoá “Phật pháp cơ bản”

IMAGE
 Sáng 19-10, ĐĐ.Thích Nguyên Tấn, trụ trì chùa Linh Thắng (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã triển khai chương trình tu học...

GĐPT TỈNH HỌP PHÂN BAN CUỐI NĂM

IMAGE
Sáng ngày 09/10/2014, tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, Toàn Phân ban GĐPT Tỉnh đã họp phiên họp cuối năm. Huynh trưởng cấp...

CHÙA BỬU SƠN TỔ CHỨC LỄ HẰNG THUẬN

IMAGE
Ngày 09/9/2014 (16/8 ÂL), ĐĐ Thích Nguyên Sắc - trụ trì chùa Bửu Sơn đã tổ chức lễ hằng thuận cho đôi nam nữ...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.